Hlas,
který nelze neslyšet

Jsme hlas onkologických pacientů a jejich blízkých.
Usilujeme o to, aby navzdory nemoci mohli žít pacienti kvalitní život.

Zjistit více

Co děláme

Informace o nemoci a léčbě

Tlumočíme zkušenosti pacientů s kvalitou a dostupností léčby i komunikací mezi zdravotníky a pacientem

Více informací

Pořádáme kulaté stoly
s odborníky i politiky

Seznamujeme ty, co rozhodují o komplexním potřebách onkologických pacientů a jejich blízkých a žádáme o změny všude tam, kde tyto potřeby nejsou naplňovány

Více informací

Vzděláváme se
a pořádáme semináře

Abychom byli partnery a dobře argumentovali ve prospěch pacientů, vzděláváme sebe, ale i ostatní pacientské organizace

Více informací

Zvyšujeme povědomí
o nemoci

Informujeme širokou veřejnost o nemoci, léčbě, ale také prevenci.

Více informací

Jsme tým