Co děláme

Filtrovat
8 /­ 4 / 2021

Webinář na téma informační platformy www.lekypomahaji.cz

Webinářem, který proběhl 8.4., provedl účastníky MUDr. Tomáš Doležal. Seznámil je s projektem lekypomahaji.cz, který přináší odborné veřejnosti i pacientům informace o stavu úhrady a indikačném omezení registrovaných inovativních léčivých přípravků v České republice.
Pacienti, laická i odborná veřejnost najdou na informační platformě www.lékypomahají.cz zcela aktuální informace o tom jaké léky na nádorová onemocnění, včetně nádorů krve a krvetvorných orgánů jsou registrovány pro použití v České republice a zda jsou již hrazeny ze zdravotního pojištění. Také si mohou přečíst detailní podmínky úhrady a zjistit, zda mohou lék získat na úhradu jejich zdravotní pojišťovny.

Zjistit více
15 /­ 2 / 2021

HOP součástí světové kampaně

Ke Světovému dni boje proti rakovině se Hlas onkologických pacientů přihlásil ke světové kampani „I am I will“ s mottem, že společné aktivity budou mít dopad na boj proti rakovině. Platforma HOP se do aktivit zapojila tématem telemedicína pro onkologické pacienty, více v naší tiskové zprávě, jíž jsme vydali 4. února. V příloze je certifikát o naší účasti ve světové kampani

Zjistit více
20 /­ 1 / 2021

HOP je partnerem pacientské sekce PragueONCO

Hlas onkologických pacientů se aktivně zúčastní 12. ročníku onkologického kongresu PragueONCO. HOP je nejenom jedním z partnerů pacientského semináře, ale naši členové i aktivně vystoupí. Letošní ročník proběhne on-line formou. Zdarma se mohou připojit zástupci pacientů, pacienti i jejich blízcí. Více naleznete v připojené pozvánce.

Zjistit více
8 /­ 4 / 2021

Webinář na téma informační platformy www.lekypomahaji.cz

Webinářem, který proběhl 8.4., provedl účastníky MUDr. Tomáš Doležal. Seznámil je s projektem lekypomahaji.cz, který přináší odborné veřejnosti i pacientům informace o stavu úhrady a indikačném omezení registrovaných inovativních léčivých přípravků v České republice.
Pacienti, laická i odborná veřejnost najdou na informační platformě www.lékypomahají.cz zcela aktuální informace o tom jaké léky na nádorová onemocnění, včetně nádorů krve a krvetvorných orgánů jsou registrovány pro použití v České republice a zda jsou již hrazeny ze zdravotního pojištění. Také si mohou přečíst detailní podmínky úhrady a zjistit, zda mohou lék získat na úhradu jejich zdravotní pojišťovny.

Zjistit více
17 /­ 2 / 2021

Webináře o elektronizaci zdravotnictví a telemedicíně

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se chce tématu tento rok intenzivně věnovat.

Zjistit více
15 /­ 2 / 2021

HOP součástí světové kampaně

Ke Světovému dni boje proti rakovině se Hlas onkologických pacientů přihlásil ke světové kampani „I am I will“ s mottem, že společné aktivity budou mít dopad na boj proti rakovině. Platforma HOP se do aktivit zapojila tématem telemedicína pro onkologické pacienty, více v naší tiskové zprávě, jíž jsme vydali 4. února. V příloze je certifikát o naší účasti ve světové kampani

Zjistit více
21 /­ 1 / 2021

Zástupkyně HOP přednášely na PragueONCO

Platforma Hlas onkologických pacientů byla partnerem pacientské sekce onkologického kongresu PragueONCO. Seminář se uskutečnil on-line 20. ledna 2021.

Zjistit více
20 /­ 1 / 2021

HOP je partnerem pacientské sekce PragueONCO

Hlas onkologických pacientů se aktivně zúčastní 12. ročníku onkologického kongresu PragueONCO. HOP je nejenom jedním z partnerů pacientského semináře, ale naši členové i aktivně vystoupí. Letošní ročník proběhne on-line formou. Zdarma se mohou připojit zástupci pacientů, pacienti i jejich blízcí. Více naleznete v připojené pozvánce.

Zjistit více
11 /­ 1 / 2021

Schůzka s prof. M. Svobodou

Zástupci platformy Hlas onkologických pacientů se on-line sešli s profesorem Markem Svobodou (ředitel Masarykova onkologického ústavu), který je seznámil se zamýšlenou strukturou právě tvořené aktualizace Národního onkologického programu.

Zjistit více
2020
4 /­ 12 / 2020

Dopis ministrovi zdravotnictví a poslancům

Hlas onkologických pacientů napsal ministrovi zdravotnictví a poslancům, aby se zasadili o brzké projednání a schválení vládní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Novela by měla zpřesnit proces rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce a také zrychlit vstup některých inovací do úhrad, a to zejména těch na vzácnější diagnózy, včetně těch onkologických.

Zjistit více
9 /­ 11 / 2020

Dopis členům správní rady VZP

Platforma Hlas onkologických pacientů oslovila členy správní rady VZP v souvislosti s jejich úkolem zvolit nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. V dopise vyjádřila své priority na nové vedení VZP, které vnímá pro další funkční období nového ředitele jako klíčové z hlediska pacientů.

Zjistit více
4 /­ 9 / 2020

Zdravotnictví na prahu technologické revoluce. Budoucnost telemedicíny po pandemii

Společnost Academy of Health Care Management uspořádala 4. září seminář o telemedicíně, na němž za pacienty promluvila Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů.
Jak uvedl předseda správní rady společnosti Oldřich Šubrt, celosvětový pokrok v mnoha oblastech, zdravotnictví nevyjímaje, je spojen s digitalizací a celkově s využitím ICT technologií. eHealth můžeme chápat jako modulární systém, který přenáší zdravotnictví do digitalizované formy a díky tomu umožňuje skokový nárůst kvality, dostupnosti a efektivity. Je to tedy v pravdě technologická revoluce. Události jara tohoto roku spojené s výrazným narušením zaběhlých postupů a metod urychlily vývoj některých modulů a nastolily otázky, proč u nás digitalizace medicíny neprobíhá rychleji, proč některé podobně velké a vyspělé státy celý proces již před mnoha lety zvládly a kde zůstávají místa, která potřebují komplexnější řešení. Náš seminář chce přispět k této diskusi a ukázat současný stav využití telemedicíny v českém zdravotnictví.

Zjistit více
28 /­ 7 / 2020

Včasná diagnóza rakoviny plic znamená život. Pomoci by měl pilotní screening

Na tiskové konferenci ke Světovému dni rakoviny plic, který byl v letošním roce stanoven na 1. 8. 2020, byla, kromě vystoupení významných odborníků oboru plicního lékařství a onkologie, také prezentována spolupráce Českého občanského spolku proti plicním nemocem s platformou Hlas onkologických pacientů. Její koordinátorka Ivana Plechatá přednesla novinářům prezentaci.

Zjistit více
6 /­ 4 / 2020

Dopis náměstkyni MPSV Jirkové

Platforma Hlas onkologických pacientů vyzvala náměstkyni MPSV Jirkovou, aby se zabývala tématem lhůt a praxe pro doručování podkladů žadatelům z řad onkologických pacientů o ZTP a příspěvek na péči. „Už před výskytem pandemie, se žadatel (v našem případě onkologicky nemocný), potýkal s řadou lhůt nahlédnutí do spisu (5 dní), informace o změně údajů do 8 dnů a na odvolání ZTP či PnP 15 dní, na ID 30 dní. Již tehdy to nebylo pro řadu nemocných, vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, příp. probíhající náročné onkologické léčbě, reálné. ÚP pošle řadu dokumentů o přerušení řízení dle správního řádu, ale posudek, ze kterého rozhodnutí ÚP o ZTP a PnP vychází, nezasílají. A lhůty se protahují na neúměrně dlouhou dobu. Zároveň není řešena prioritizace žádostí dle zdravotního stavu žadatele,“ uvádí platforma v dopise.

Zjistit více
4 /­ 12 / 2020

Dopis ministrovi zdravotnictví a poslancům

Hlas onkologických pacientů napsal ministrovi zdravotnictví a poslancům, aby se zasadili o brzké projednání a schválení vládní novely zákona o veřejném zdravotním pojištění. Novela by měla zpřesnit proces rozhodování zdravotních pojišťoven o nároku pojištěnce a také zrychlit vstup některých inovací do úhrad, a to zejména těch na vzácnější diagnózy, včetně těch onkologických.

Zjistit více
24 /­ 11 / 2020

Dopis náměstkyni MPSV Jentschke Stöcklové

Platforma Hlas onkologických pacientů, požádala náměstkyni ministerstva práce a sociálních věcí Zuzanu Jentschke Stöcklovou o pomoc při řešení tíživé otázky vycházek při dlouhodobé léčbě onkologicky nemocných v rámci dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zástupkyně platformy se domnívají, že možnost neomezených vycházek v rámci dlouhé a náročné onkologické léčby by měla být samozřejmostí. Bohužel tomu tak stále není. Náměstkyni žádají o návrh cest, jak toto napravit

Zjistit více
9 /­ 11 / 2020

Dopis členům správní rady VZP

Platforma Hlas onkologických pacientů oslovila členy správní rady VZP v souvislosti s jejich úkolem zvolit nového ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny. V dopise vyjádřila své priority na nové vedení VZP, které vnímá pro další funkční období nového ředitele jako klíčové z hlediska pacientů.

Zjistit více
8 /­ 10 / 2020

Experti proberou, jak bude Česko bojovat proti rakovině Online konference se zúčastní lékaři i pacienti

Lékaři, pacienti a politici – ti všichni budou debatovat o tom, jak by měl v Česku vypadat boj s rakovinou. Chtějí nastartovat práce na Národním onkologickém plánu (NOP), který by měl reagovat na vývoj v léčbě těchto onemocnění. To, že Česko dosud nemá komplexní národní plán, zmiňuje jako nedostatek i nezávislá analýza The Economist Intelligence Unit. Ta porovnávala strategii boje s rakovinou plic ve 27 zemích po celé Evropě.

Zjistit více
4 /­ 9 / 2020

Zdravotnictví na prahu technologické revoluce. Budoucnost telemedicíny po pandemii

Společnost Academy of Health Care Management uspořádala 4. září seminář o telemedicíně, na němž za pacienty promluvila Ivana Plechatá, koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů.
Jak uvedl předseda správní rady společnosti Oldřich Šubrt, celosvětový pokrok v mnoha oblastech, zdravotnictví nevyjímaje, je spojen s digitalizací a celkově s využitím ICT technologií. eHealth můžeme chápat jako modulární systém, který přenáší zdravotnictví do digitalizované formy a díky tomu umožňuje skokový nárůst kvality, dostupnosti a efektivity. Je to tedy v pravdě technologická revoluce. Události jara tohoto roku spojené s výrazným narušením zaběhlých postupů a metod urychlily vývoj některých modulů a nastolily otázky, proč u nás digitalizace medicíny neprobíhá rychleji, proč některé podobně velké a vyspělé státy celý proces již před mnoha lety zvládly a kde zůstávají místa, která potřebují komplexnější řešení. Náš seminář chce přispět k této diskusi a ukázat současný stav využití telemedicíny v českém zdravotnictví.

Zjistit více
30 /­ 7 / 2020

Dopis ministryni Maláčové

Platforma Hlas onkologických pacientů společně s Českou onkologickou společností ČLS JEP oslovila ministryni práce a sociálních věcí s žádostí o aktivní spolupráci při tvorbě Národního onkologického plánu. „Po dohodě s ministrem zdravotnictví vznikne na MZ ČR pracovní skupina, která bude jednotlivá témata rozpracovávat. Chtěli jsme Vás požádat o jmenování zástupce MPSV, se kterým budeme moci diskutovat sociální témata a témata zdravotně sociálního pomezí. Aktualizací NOPu navazujeme jak na současné aktivity Evropské komise, tak také na poslední vyjádření premiéra A. Babiše o úloze vlády ČR v boji proti onkologickým onemocněním,“ uvádějí v dopise.
V příloze naleznete nejenom uvedený dopis ale i reakci ministryně Maláčové.

Zjistit více
28 /­ 7 / 2020

Včasná diagnóza rakoviny plic znamená život. Pomoci by měl pilotní screening

Na tiskové konferenci ke Světovému dni rakoviny plic, který byl v letošním roce stanoven na 1. 8. 2020, byla, kromě vystoupení významných odborníků oboru plicního lékařství a onkologie, také prezentována spolupráce Českého občanského spolku proti plicním nemocem s platformou Hlas onkologických pacientů. Její koordinátorka Ivana Plechatá přednesla novinářům prezentaci.

Zjistit více
25 /­ 5 / 2020

Koronavir zasadil zdravotnictví citelnou finanční ránu. Na inovacích ale nešetřeme – říkají experti

Kulatého stolu Pacient jako spotřebitel se zúčastnili Helena Rögnerová z Ministerstva zdravotnictví ČR, Julius Špičák z Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Kateřina Podrazilová za Svaz pojišťoven ČR, Ivana Plechatá za Hlas onkologických pacientů, Viktor Vodička ze Sdružení českých spotřebitelů, Tomáš Doležal z Institutu pro zdravotní ekonomiku, Aleš Rod z Centra ekonomických a tržních analýz.

Zjistit více
6 /­ 4 / 2020

Dopis náměstkyni MPSV Jirkové

Platforma Hlas onkologických pacientů vyzvala náměstkyni MPSV Jirkovou, aby se zabývala tématem lhůt a praxe pro doručování podkladů žadatelům z řad onkologických pacientů o ZTP a příspěvek na péči. „Už před výskytem pandemie, se žadatel (v našem případě onkologicky nemocný), potýkal s řadou lhůt nahlédnutí do spisu (5 dní), informace o změně údajů do 8 dnů a na odvolání ZTP či PnP 15 dní, na ID 30 dní. Již tehdy to nebylo pro řadu nemocných, vzhledem k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu, příp. probíhající náročné onkologické léčbě, reálné. ÚP pošle řadu dokumentů o přerušení řízení dle správního řádu, ale posudek, ze kterého rozhodnutí ÚP o ZTP a PnP vychází, nezasílají. A lhůty se protahují na neúměrně dlouhou dobu. Zároveň není řešena prioritizace žádostí dle zdravotního stavu žadatele,“ uvádí platforma v dopise.

Zjistit více
3 /­ 2 / 2020

Dopis premiérovi vlády

Platforma Hlas onkologických pacientů současně s odbornou podporou České onkologické společnosti ČLS JEP se obrátila na premiéra vlády Andreje Babiše s žádosti o pomoc s uspořádáním meziresortního jednání a onpomoc s vytvořením určitého prostoru pro komunikaci s MPSV. Cílem je řešit témata problematiky onkologických pacientů ve zdravotně sociální a sociální oblasti.

Zjistit více
2019
12 /­ 12 / 2019

Selhává prevence onkologických onemocnění?

Je více příčin proč v ČR selhává prevence, a to i v případě onkologických onemocnění. Jako zástupci pacientů chceme tento trend zvrátit a soustředit své aktivity na zvýšení zdravotní gramotnosti Čechů a Češek, na nastavení systému veřejného pojištění tak, aby prevence motivovala, aby se vyplatilo být zodpovědný za své zdraví.
Lidé zatím nedostatečně využívají preventivních programů, které mají zdarma a které si velmi často občané jiných států musí platit sami. „Pacientské a podpůrné organizace se prevenci dlouhodobě věnují, ale bez spolupráce s lékaři, ministerstvem zdravotnictví a dalšími odborníky nemůže být účinná,“ zdůraznila úvodem koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů a ředitelka organizace Průvodce pacienta PhDr. Ivana Plechatá.

Zjistit více
13 /­ 10 / 2019

Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu zněl Vyšehradem

Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu (13.10.) sešly pacientky a zástupkyně pacientských organizací přesně ve 12 hodin za zvuku zvonů katedrály sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. K setkání si symbolicky zvolili místo proslavené bájnou kněžnou Libuší, která byla silnou ženou s vůlí. A podobně jako ona chtějí i pacientky prosadit své vize prostřednictvím platformy Hlas pacientek. Cílem již třetího happeningu je vyjádřit podporu a poukázat na zdravotní a sociální potřeby pacientek s tímto chronickým onemocněním.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
28 /­ 3 / 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přijal kytici jako poděkování a vyslechl pacientské organizace

Praha 28. března 2019 (ONKO Unie) – Zástupkyně ONKO Unie společně s dalšími organizacemi, které podporují pacientky s onkogynekologickými diagnózami, dnes předaly ministru zdravotnictví České republiky Adamu Vojtěchovi kytici jako poděkování za jeho vstřícnost k pacientům. Společně také informovaly pana ministra nejen o přetrvávajících bariérách v přístupu k moderní léčbě pro pacienty, ale i chystaných aktivitách organizací na podporu osvěty a edukace veřejnosti o onkogynekologických diagnózách.

Zjistit více
23 /­ 1 / 2019

PragueOnco 2019

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium proběhlo ve dnech 23. – 25. ledna v hotelu Clarion v Praze. Součástí kolokvia byla i pacientská sekce, na které ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová s PhDr. Ivanou Plechatou referovaly o práci platformy Hlas Pacientek a pomoci pro pacientky s chronickým onemocněním prsu.

Zjistit více
12 /­ 12 / 2019

Selhává prevence onkologických onemocnění?

Je více příčin proč v ČR selhává prevence, a to i v případě onkologických onemocnění. Jako zástupci pacientů chceme tento trend zvrátit a soustředit své aktivity na zvýšení zdravotní gramotnosti Čechů a Češek, na nastavení systému veřejného pojištění tak, aby prevence motivovala, aby se vyplatilo být zodpovědný za své zdraví.
Lidé zatím nedostatečně využívají preventivních programů, které mají zdarma a které si velmi často občané jiných států musí platit sami. „Pacientské a podpůrné organizace se prevenci dlouhodobě věnují, ale bez spolupráce s lékaři, ministerstvem zdravotnictví a dalšími odborníky nemůže být účinná,“ zdůraznila úvodem koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů a ředitelka organizace Průvodce pacienta PhDr. Ivana Plechatá.

Zjistit více
13 /­ 11 / 2019

Seminář FN Ostrava: Biosimilárná léčba v onkologii

Hlas onkologických pacientů byl slyšet i v Ostravě. Na semináři o biosimilární léčbě ve FN Ostrava s přednáškou vystoupil doc. MUDr. Samuel Vokurka, Ph.D. a Bc. Jitka Wintnerová. Seminářem, který je akreditován ČAS, provázela Bc. Michaela Tůmová z Dialogu Jessenius.

Zjistit více
13 /­ 10 / 2019

Hlas pacientek s metastatickou rakovinou prsu zněl Vyšehradem

Již tradičně se u příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu (13.10.) sešly pacientky a zástupkyně pacientských organizací přesně ve 12 hodin za zvuku zvonů katedrály sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. K setkání si symbolicky zvolili místo proslavené bájnou kněžnou Libuší, která byla silnou ženou s vůlí. A podobně jako ona chtějí i pacientky prosadit své vize prostřednictvím platformy Hlas pacientek. Cílem již třetího happeningu je vyjádřit podporu a poukázat na zdravotní a sociální potřeby pacientek s tímto chronickým onemocněním.

Zjistit více
11 /­ 10 / 2019

Pozvánka na happening

Platforma Hlas pacientek Váz zve na symbolický happening 11. 10. ve 12 hod u příležitosti Mezinárodního dne metastatické rakoviny prsu. Přijďte si s námi popovídat u kávy a drobného občerstvení o novinkách v projektu Hlas pacientek, ve kterém úsilujeme o naplňování zdravotních a sociálních potřeb pacientek s tímto onkologickým onemocněním.

Zjistit více
16 /­ 4 / 2019

Pozvánka na seminář „Paragraf 16 a jak s ním dále…“

Průvodce pacienta, z.ú., Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment o.p.s (iHETA) a Onko Unie, o. p. s. Vás zve na seminář k aktuální novele zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění „Paragraf 16 a jak s ním dále…“
Cílem semináře je přiblížit současnou praxi a legislativní plány v této oblasti zástupcům pacientů, pojištěnců a široké veřejnosti.
Datum: 25. dubna 2019 ve 14:00
Místo: Conference Hall (Sloupový sál), Sněmovní 7, Praha 1 Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce.

Zjistit více
15 /­ 4 / 2019

Hlas onkologických pacientů byl slyšen i na BODu

Ve dnech 10. – 12. 4. 2019 byly v rámci Brněnských onkologických dnů prezentovány aktivity a výstupy projektů Hlasu onkologických pacientů formou posteru i přednášky. Pokud jste neměli cestu do Brna, podívejte se, co všechno jsme už od roku 2017 zvládly!

Zjistit více
28 /­ 3 / 2019

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přijal kytici jako poděkování a vyslechl pacientské organizace

Praha 28. března 2019 (ONKO Unie) – Zástupkyně ONKO Unie společně s dalšími organizacemi, které podporují pacientky s onkogynekologickými diagnózami, dnes předaly ministru zdravotnictví České republiky Adamu Vojtěchovi kytici jako poděkování za jeho vstřícnost k pacientům. Společně také informovaly pana ministra nejen o přetrvávajících bariérách v přístupu k moderní léčbě pro pacienty, ale i chystaných aktivitách organizací na podporu osvěty a edukace veřejnosti o onkogynekologických diagnózách.

Zjistit více
5 /­ 2 / 2019

SPLNĚNO

Dlouho jsme usilovaly o to, aby také české pacientky měly přístup k té nejmodernější léčbě. Nyní vítáme shodu České onkologické společnosti JEP a VZP na medicínské potřebě zajistit moderní léčbu preparáty Palbociklib a Ribociklib právě pro ženy s hormonálně pozitivním HER2 negativním pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu. Věříme, že už ženy s tímto vážným onemocněním nebudou čelit bariérám v léčbě a k dohodě se přidají i ostatní zdravotní pojišťovny.

23 /­ 1 / 2019

PragueOnco 2019

10. pražské mezioborové onkologické kolokvium proběhlo ve dnech 23. – 25. ledna v hotelu Clarion v Praze. Součástí kolokvia byla i pacientská sekce, na které ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová s PhDr. Ivanou Plechatou referovaly o práci platformy Hlas Pacientek a pomoci pro pacientky s chronickým onemocněním prsu.

Zjistit více
2018
16 /­ 11 / 2018

Pozvání na Fórum onkologů

Představitelky Hlasu pozvány na Fórum onkologů ve FN Motol, aby jim představily svoji představu spolupráce s odborníky.

29 /­ 10 / 2018

Setkání představitelek Hlasu na MZ ČR

Setkání představitelek Hlasu na MZ ČR s náměstkyní ministra A. Šteflovou, předsedkyní České onkologické společnosti J. Prausovou. Diskutovány konkrétní představy na spolupráci Hlasu pacientek s odbornou společností.

5 /­ 10 / 2018

Diskuse s posudkovými lékaři

Mgr. Šárka Slavíková (Amelie a členka Hlasu pacientek) diskutovala s posudkovými lékaři na jejich celostátní konferenci o potřebách pacientek jako je posuzování invalidity, dlouhodobého ošetřovného příspěvku na péči či vycházkách při pracovní neschopnosti.

12 /­ 7 / 2018

Potřeby pacientek a strategie platformy

Seminář shrnující posun v naplňování potřeb pacientek s mBC a plán aktivit platformy Hlas pacientek na druhé pololetí 2018

7 /­ 6 / 2018

Návštěva onko – centra v Plzni

Návštěva v Komplexním onkologickém centru v Plzni – diskuze představitelek Hlasu pacientek s pečovateli, zdravotníky a pacienty o aktuálních výzvách v poskytované zdravotní a sociální péče.

Zjistit více
17 /­ 5 / 2018

Potřeba pacientek na dobře nastavenou sociální podporu a poradenství.

Seminář na téma: Potřeba pacientek na dobře nastavenou sociální podporu a poradenství.

11 /­ 4 / 2018

Otevření CIOP

Otevření Centra informací pro onkologické pacienty v Motole a seminář Bariéry v dostupnosti moderní léčby po pacientské organizace…

1 /­ 3 / 2018

Tisková konference Onko Unie

Tisková konference k tématu: Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby a představení brožury “Bariéry v dostupnosti moderní léčby”

13 /­ 2 / 2018

Potřeby pacientek

Seminář na téma: Potřeby pacientek na účinnou a bezpečnou zdravotní péči a dostupnost léků.

16 /­ 11 / 2018

Pozvání na Fórum onkologů

Představitelky Hlasu pozvány na Fórum onkologů ve FN Motol, aby jim představily svoji představu spolupráce s odborníky.

7 /­ 11 / 2018

Setkání v Doksech

Aktivity Hlasu představeny pacientkám Aliance žen s rakovinou prsu v rámci jejich rekondičního pobytu v Doksech.

29 /­ 10 / 2018

Setkání představitelek Hlasu na MZ ČR

Setkání představitelek Hlasu na MZ ČR s náměstkyní ministra A. Šteflovou, předsedkyní České onkologické společnosti J. Prausovou. Diskutovány konkrétní představy na spolupráci Hlasu pacientek s odbornou společností.

12 /­ 10 / 2018

Happening na Vyšehradě

Mezinárodní den metastatické rakoviny prsu – happening na Vyšehradě

Zjistit více
5 /­ 10 / 2018

Diskuse s posudkovými lékaři

Mgr. Šárka Slavíková (Amelie a členka Hlasu pacientek) diskutovala s posudkovými lékaři na jejich celostátní konferenci o potřebách pacientek jako je posuzování invalidity, dlouhodobého ošetřovného příspěvku na péči či vycházkách při pracovní neschopnosti.

3 /­ 10 / 2018

Zasazení stromu Olgy Havlové

Měli jsme možnost být u vysazení stromu v parku Portheimka v Praze

Zjistit více
12 /­ 7 / 2018

Potřeby pacientek a strategie platformy

Seminář shrnující posun v naplňování potřeb pacientek s mBC a plán aktivit platformy Hlas pacientek na druhé pololetí 2018

29 /­ 6 / 2018

Schůzka na MPSV

Schůzka s náměstkyní ministryně práce I. Merhautovou na téma aktuální problémy pacientek v sociální oblasti.

7 /­ 6 / 2018

Návštěva onko – centra v Plzni

Návštěva v Komplexním onkologickém centru v Plzni – diskuze představitelek Hlasu pacientek s pečovateli, zdravotníky a pacienty o aktuálních výzvách v poskytované zdravotní a sociální péče.

Zjistit více
17 /­ 5 / 2018

Brněnské onkologické dny

Prezentace projektu Hlas pacientek v rámci pacientské sekce.

17 /­ 5 / 2018

Potřeba pacientek na dobře nastavenou sociální podporu a poradenství.

Seminář na téma: Potřeba pacientek na dobře nastavenou sociální podporu a poradenství.

17 /­ 4 / 2018

Jednání v Senátu

Setkání zástupkyní platformy Hlas pacientek se senátorem Doc. MUDr. P. Kolibou, předsedou zdravotního výboru Senátu. Dohoda na organizaci semináře v Senátu k tématu dostupnosti zdravotní a sociální péče o onkologické pacienty.

11 /­ 4 / 2018

Otevření CIOP

Otevření Centra informací pro onkologické pacienty v Motole a seminář Bariéry v dostupnosti moderní léčby po pacientské organizace…

19 /­ 3 / 2018

Návštěva České onkologické společnosti

Setkání zástupkyň platformy Hlas pacientek s představiteli České onkologické společnosti. Téma: Definování oblastí, kde můžeme spojit síly a nastavení informačních kanálů s garantovanými a ověřenými daty.

1 /­ 3 / 2018

Tisková konference Onko Unie

Tisková konference k tématu: Jak překonat bariéry v dostupnosti léčby a představení brožury “Bariéry v dostupnosti moderní léčby”

27 /­ 2 / 2018

Setkání s ministrem zdravotnictví

Setkání zástupkyní platformy Hlas pacientek s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Plán na organizaci 2. Kulatého stolu na MZ ČR k potřebám pacientek.

13 /­ 2 / 2018

Potřeby pacientek

Seminář na téma: Potřeby pacientek na účinnou a bezpečnou zdravotní péči a dostupnost léků.

24 /­ 1 / 2018

Prague Onco

Prezentace Hlasu pacientek v rámci pacientské sekce. Představení brožur: “Léky pod regulací a “Nenechme se zlomit”.

2017
7 /­ 12 / 2017

Setkání s ředitelem SUKLu

Setkání zástupkyní platformy Hlas pacientek s PharmDr. Z. Blahutou, ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv - téma diskuze: Dostupnost nových léků pro pacientky, délka správního řízení a léková politika obecně.

25 /­ 11 / 2017

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu

Členské organizace byly informovány o aktivitách a výsledcích projektu Hlas pacientek.

16 /­ 11 / 2017

Seminář s farmako­ekonomem MUDr. T. Doležalem

Tématem je podrobnější seznámení se se správním řízení ke stanovení cen a úhrad léků na SÚKL.

7 /­ 9 / 2017

Setkání v PČR

Setkání zástupkyň platformy Hlas pacientek s poslankyní Soňou Markovou, místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seznámení s projektem Hlas pacientek a žádost o podporu projektu.

6 /­ 6 / 2017

Snídaně s novináři

Dialog Jessenius představuje projekt Hlas pacientek na snídani s novináři a pacientkami

2 /­ 5 / 2017

Léky pod regulaci

Seminář o systému lékové politiky v ČR a jak ovlivňuje dostupnost léků pro pacienty

7 /­ 12 / 2017

Setkání s ředitelem SUKLu

Setkání zástupkyní platformy Hlas pacientek s PharmDr. Z. Blahutou, ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv - téma diskuze: Dostupnost nových léků pro pacientky, délka správního řízení a léková politika obecně.

7 /­ 12 / 2017

Workshop Hlasu pacientek

Workshop s dalšími partnerskými organizacemi na téma: Jak účinně hájit práva pacientů.

25 /­ 11 / 2017

Výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu

Členské organizace byly informovány o aktivitách a výsledcích projektu Hlas pacientek.

21 /­ 11 / 2017

Setkání se senátorkou

Setkání zástupkyň platformy Hlas pacientek se senátorkou MUDr. A. Šormovou - seznámení s body Memoranda a Kulatého stolu k potřebám žen s rakovinou prsu a žádost o podporu.

16 /­ 11 / 2017

Seminář s farmako­ekonomem MUDr. T. Doležalem

Tématem je podrobnější seznámení se se správním řízení ke stanovení cen a úhrad léků na SÚKL.

13 /­ 10 / 2017

Happening Hlasu pacientek

Setkání veřejnosti s pacientkami na Vyšehradě.

7 /­ 9 / 2017

Setkání v PČR

Setkání zástupkyň platformy Hlas pacientek s poslankyní Soňou Markovou, místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seznámení s projektem Hlas pacientek a žádost o podporu projektu.

7 /­ 9 / 2017

Setkání s poradcem premiéra

Setkání zástupkyň platformy Hlas pacientek s Adamem Vojtěchem, poradcem vícepremiéra A. Babiše pro zdravotnictví. Seznámení s projektem Hlas pacientek a žádost o podporu projektu.

6 /­ 6 / 2017

Snídaně s novináři

Dialog Jessenius představuje projekt Hlas pacientek na snídani s novináři a pacientkami

24 /­ 5 / 2017

Memorandum

Podpis Memoranda nezávislých neziskových organizací věnující se potřebám pacientek s metastazujícím onkologickým onemocněním.

2 /­ 5 / 2017

Léky pod regulaci

Seminář o systému lékové politiky v ČR a jak ovlivňuje dostupnost léků pro pacienty

25 /­ 1 / 2017

Prague Onco

Mezinárodní kolokvium/pacientská sekce na téma: Péče o metastatické pacienty a komunikace s pacienty s vážnými diagnózami.

nahoru