Co děláme

Filtrovat
15 /­ 2 / 2021

Ženy s metastatickou rakovinou prsu se dočkaly. Potřebný lék zaplatí pojištění

Po téměř čtyřech letech bojů Státní ústav pro kontrolu léčiv na konci roku 2020 schválil první z trojice léků ze skupiny CDK 4/6 inhibitorů. Ten díky tomu od začátku letošního roku hradí veřejné zdravotní pojištění. Doposud ženy o lék musely žádat přes výjimku nebo si jej platit samy. Zbývající dva léčivé přípravky jsou nadále ve správním řízení.
O úhradu léku po tři roky usiloval i Hlas onkologických pacientů. Nyní byl vyslyšen.

Zjistit více
15 /­ 2 / 2021

Ženy s metastatickou rakovinou prsu se dočkaly. Potřebný lék zaplatí pojištění

Po téměř čtyřech letech bojů Státní ústav pro kontrolu léčiv na konci roku 2020 schválil první z trojice léků ze skupiny CDK 4/6 inhibitorů. Ten díky tomu od začátku letošního roku hradí veřejné zdravotní pojištění. Doposud ženy o lék musely žádat přes výjimku nebo si jej platit samy. Zbývající dva léčivé přípravky jsou nadále ve správním řízení.
O úhradu léku po tři roky usiloval i Hlas onkologických pacientů. Nyní byl vyslyšen.

Zjistit více
2 /­ 2 / 2021

Zpráva o aktivitách projektu Hlas onkologických pacientů za rok 2020

Zakladatelský tým platformy HOP se v lednu shodl, že také v roce 2020 bude platforma pokračovat jako neformální sdružení pacientských a podpůrných organizací hájící práva a potřeby pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním, ale s tím, že dojde k užší interní „formalizaci“ spolupráce. Bylo přijato Memorandum Hlasu onkologických spolu s etickým kodexem spolupráce „členů“ HOP. Platforma pracuje momentálně ve složení 11 členů.

Zjistit více
2020
26 /­ 7 / 2020

HOP aktivně jedná s ministry

Pro Hlas onkologických pacientů je důležité sledovat, jak jsou naplňovány potřeby pacientů. Proto aktivně vyvolává a jednání s odpovědnými orgány. Nezřídka přitom postupuje společně s Českou onkologickou společnosti ČLS JEP.

Zjistit více
1 /­ 5 / 2020

Zpráva o činnosti za rok 2019

Hlas onkologických pacientů je platforma nezávislých neziskových organizací věnujících se potřebám pacientů s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním.

Zjistit více
26 /­ 7 / 2020

HOP aktivně jedná s ministry

Pro Hlas onkologických pacientů je důležité sledovat, jak jsou naplňovány potřeby pacientů. Proto aktivně vyvolává a jednání s odpovědnými orgány. Nezřídka přitom postupuje společně s Českou onkologickou společnosti ČLS JEP.

Zjistit více
28 /­ 5 / 2020

Opatření proti šíření COVID-19 zasáhla onkologické pacienty

Koronavirová doba nevedla jen k obavám populace z nákazy onemocněním COVID-19, ale také ke strachu vážně nemocných z odsunutí jejich léčby v důsledku změněného režimu v nemocnicích i ambulancích. Jak vyplynulo z dotazníkového šetření Hlasu onkologických pacientů (HOP), které proběhlo v termínu 15. 4. – 16. 5. 2020, byla naprostá většina dotázaných onkologických pacientů opatřeními proti šíření nemoci způsobené virem COVID-19 nějak zasažena.

Zjistit více
1 /­ 5 / 2020

Zpráva o činnosti za rok 2019

Hlas onkologických pacientů je platforma nezávislých neziskových organizací věnujících se potřebám pacientů s onkologickým a hematoonkologickým onemocněním.

Zjistit více
2019
5 /­ 12 / 2019

Dvě ceny pro Hlas onkologických pacientů

Hned dvě ocenění za svou práci získaly členky platformy Hlas onkologických pacientů (HOP): Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO z.s., a Šárka Slavíková, předsedkyně pacientské organizace Amelie z.s. Ceny předával přímo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Španělském sále Pražského hradu.
Marie Ředinová získala Cenu ministra zdravotnictví 2019 za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ta se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.

Zjistit více
5 /­ 12 / 2019

Dvě ceny pro Hlas onkologických pacientů

Hned dvě ocenění za svou práci získaly členky platformy Hlas onkologických pacientů (HOP): Marie Ředinová, předsedkyně pacientské organizace České ILCO z.s., a Šárka Slavíková, předsedkyně pacientské organizace Amelie z.s. Ceny předával přímo ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ve Španělském sále Pražského hradu.
Marie Ředinová získala Cenu ministra zdravotnictví 2019 za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením. Ta se uděluje osobnosti, která se významným a mimořádným způsobem zasloužila o pomoc zdravotně postiženým nebo chronicky nemocným občanům v České republice.

Zjistit více
4 /­ 2 / 2019

Hlas onkologických pacientů sílí

Za téměř dva roky fungování platformy jsme se naučili spolupracovat, vzájemně se doplňovat a vzdělávat, abychom mohli odpovědně a se znalostí zastupovat zájmy našich pacientek.

Zjistit více
2018
25 /­ 11 / 2018

Evaluace Platformy Hlas pacientek

od května 2017 do května 2018

Zjistit více
25 /­ 11 / 2018

Evaluace Platformy Hlas pacientek

od května 2017 do května 2018

Zjistit více
2017
nahoru