Selhává prevence onkologických onemocnění?

Je více příčin proč v ČR selhává prevence, a to i v případě onkologických onemocnění. Jako zástupci pacientů chceme tento trend zvrátit a soustředit své aktivity na zvýšení zdravotní gramotnosti Čechů a Češek, na nastavení systému veřejného pojištění tak, aby prevence motivovala, aby se vyplatilo být zodpovědný za své zdraví.
Lidé zatím nedostatečně využívají preventivních programů, které mají zdarma a které si velmi často občané jiných států musí platit sami. „Pacientské a podpůrné organizace se prevenci dlouhodobě věnují, ale bez spolupráce s lékaři, ministerstvem zdravotnictví a dalšími odborníky nemůže být účinná,“ zdůraznila úvodem koordinátorka platformy Hlas onkologických pacientů a ředitelka organizace Průvodce pacienta PhDr. Ivana Plechatá.

 

Právě z oblasti prevence a životního stylu získává Česká republika nejhorší hodnocení ze všech sledovaných kategorií v mezinárodním hodnocení evropských zdravotnických systémů Euro Health Consumer Index Organizace Health Consumer Powerhouse.

V České republice mají občané možnost se zapojit do všech organizovaných onkologických programů prevence, zejména do tzv. screeningů, naprosto ve shodě s mezinárodními doporučeními a srovnatelně s praxí vyspělých zemí světa. Jde o screening karcinomu prsu, tlustého střeva a konečníku a hrdla děložního. „Tyto programy skutečně fungují, tj. jsou dostupné, bezpečné a pokrývají podstatnou část cílové populace. Včasný záchyt onkologického onemocnění je zárukou jeho léčitelnosti a screening karcinomu tlustého střeva a konečníku a hrdla děložního mohou dokonce danému onemocnění předejít. U všech programů můžeme ve výsledku doložit významně klesající mortalitu na daná onemocnění. Bez přehánění tak vidíme efekt promítaný doslova do tisíců zachráněných „člověko-roků“ života. Ačkoli v hustotě sítě diagnostických center a v efektu pozorujeme regionální rozdíly, nejsou hlavním limitem běžících programů. Hlavním limitem je samotná účast občanů. Od roku 2014 zdravotní pojišťovny adresně zvou občany, kteří se této prevence neúčastní. A odezva na tyto pozvánky není bohužel vyšší než 30 procent a nemalá část občanů „zahodí“ dokonce i třetí či čtvrtou pozvánku v řadě. Zahazují tak šanci předejít závažnému onemocnění,“ upozornil ředitel Ústavu zdravotnických informaci a statistiky prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

O potřebnosti prevence a screeningových programů lidé informace mají a zanedlouho jich budou mít ještě více. „Jsme těsně před spuštěním Národního zdravotnického informačního portálu, jehož prostřednictvím bude ministerstvo zdravotnictví informovat detailně veřejnost nejen o prevenci,“ informovala náměstkyně ministra zdravotnictví MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., MPH. Portál přinese ověřené informace a podrobné instrukce také o očkování, nemocech, fungování zdravotnického systému a z mnoha dalších oblastí, které se zdravotnictví dotýkají. Součástí bude i interaktivní mapa, která pomůže lidem vyhledat lékaře, nemocnici či jiného zdravotníka.

„Na prevenci je nutné pohlížet velmi kriticky a střízlivě, představuje komplexní pohled na životní styl a chování klienta. Preventivní vyšetření jsou jistě přínosem pro diagnostiku předrakovinových stavů i časných stádií nádorových onemocnění, ale nemají stoprocentní spolehlivost. Pokud má pacient i přes negativní výsledek preventivního vyšetření varovné příznaky a necítí se fit, musí i v mezidobí prevence vyhledat příslušného lékaře,“ zdůraznila doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP a přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Primární i sekundární onkologická prevence je samozřejmou součástí preventivních prohlídek u praktických lékařů, na které mají naši pacienti nárok každé dva roky. „Zásadní roli hraje praktický lékař především ve screeningu kolorektálního karcinomu a karcinomu prsu. Od roku 2019 mají praktičtí lékaři novou kompetenci v péči o pacienty v remisi u vybraných onkologických onemocnění. Je tedy zcela zřejmé, že role praktického lékaře v oblasti prevence a screeningu nejen onkologických onemocnění je zcela nezastupitelná,“ vysvětlil praktický lékař MUDr. Norbert Král, Praktický lékař Pankrác s.r.o. 

V poslední době totiž praktičtí lékaři, jakožto lidem nejdostupnější lékaři, posilují své kompetence. 

Právě předvánoční atmosféra, kdy si všichni dáváme dárky je jak stvořená, abychom si připomněli důležitost prevence. Nejcennější dar je zdraví, věnujme proto sobě a svým blízkým právě apel na prevenci.

Kontakt pro novináře:

PhDr. Ivana Plechatá
koordinátorka platformy

+420 605 287 807
ivana.plechata@hlaspacientu.cz

Tiskové zprávy a aktuality

Jsme tým

nahoru