Zasazení stromu Olgy Havlové

Měli jsme možnost být u vysazení stromu v parku Portheimka v Praze

 

Dne 3. 10. 2018 byl zasazen 69. Strom Olgy Havlové (lípa malolistá) v parku Portheimka v Praze 5 na Smíchově. Zasazení zorganizoval Dialog Jessenius společně s Výborem Dobré vůle Olgy Havlové za účasti starosty MČ P5 Pavla Richtera, zástupkyň Hlasu pacientek a prof. P. Tesařové, která připomněla důležitost osvěty o onkologických onemocněních. Onkologická diagnóza byla také příčinou úmrtí Olgy Havlové. 

Strom Olgy Havlové je označení použité pro 85 stromů, které byly v roce 2018 vysazeny k příležitosti 85 let od narození první dámy Olgy Havlové.

Kontakt pro novináře:

PhDr. Ivana Plechatá
koordinátorka platformy

+420 605 287 807
ivana.plechata@hlaspacientu.cz

Tiskové zprávy a aktuality

Jsme tým

nahoru