Zpráva o aktivitách projektu Hlas onkologických pacientů za rok 2020

Zakladatelský tým platformy HOP se v lednu shodl, že také v roce 2020 bude platforma pokračovat jako neformální sdružení pacientských a podpůrných organizací hájící práva a potřeby pacientů s onkologickým a hemato-onkologickým onemocněním, ale s tím, že dojde k užší interní „formalizaci“ spolupráce. Bylo přijato Memorandum Hlasu onkologických spolu s etickým kodexem spolupráce „členů“ HOP. Platforma pracuje momentálně ve složení 11 členů.

 

Financování projektu: Na rok 2020 měla platforma finanční přísliby od 5 firem, v červnu podána žádost o grant na Open Society Fund (neúspěšná) a na MZ ČR pro rok 2021 (žádost splnila formální náležitosti v 1.kole posouzení).

Klíčovými aktivitami pro rok 2020 jsou zejména:

     a) práce na nové podobě Národního onkologického programu (NOP) a Akčního plánu pro onkologická onemocnění, 

     b) lobbying za naplňování komplexních potřeb onkologických pacientů, 

     c)  úsilí o zapojení organizovaného pacienta do konzultačních a rozhodovacích procesů v oblasti onkologie. 


Více informací se dočtete v přiložených dokumentech vpravo. 


Kontakt pro novináře:

PhDr. Ivana Plechatá
koordinátorka platformy

+420 605 287 807
ivana.plechata@hlaspacientu.cz

Tiskové zprávy a aktuality

Jsme tým

nahoru