Začátkem května uspořádali Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a Zdravotnický deník kulatý stůl na téma nerovného přístupu k onkologické péči. Za Hlas onkologických pacientů se debaty aktivně zúčastnila předsedkyně našeho Výboru Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s. Otevřela téma informovanosti pacientů a nastínila také projekt, který pro vás právě připravujeme 

Za Hlas onkologických pacientů se diskuse na téma nerovný přístup k onkologické péči zúčastnila předsedkyně našeho Výboru Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s.

Otevřela téma informovanosti pacientů a nastínila také projekt, který pro vás právě připravujeme. Záznam zde, příspěvek Petry najdete v čase 1:07:34. 

Přehled toho nejdůležitějšího, co během debaty u kulatého stolu zaznělo, si můžete přečíst v článku Hospodářských novin: https://bit.ly/3wPXTUV