Karcinom
děložního hrdla

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě karcinomu děložního hrdla.

Karcinom prsu

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě karcinomu prsu.

Karcinom prostaty

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě karcinomu prostaty.

Karcinom děložní sliznice

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě karcinoma děložní sliznice.

Karcinom střev a konečníku – kolorektální karcinom

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě rakoviny střev a konečníku.

Uveální melanom

Jednoduchý návod pro pacienta, jak se orientovat v jednotlivých krocích prevence a v léčbě uveálního melanomu

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE

X