Platforma Hlas onkologických pacientů uspořádala ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí 11. prosince 2019 kulatý stůl. Za účasti náměstkyně Jany Hanzlíkové, náměstkyně Kateřiny Jirkové a dalších úředníků, řešily předsedkyně České onkologické společnosti doc. Jana Prausová a zástupkyně HOP předsedkyně Amelie Šárka Slavíková, ředitelka Aliance žen s rakovinou prsu Eva Knappová a ředitelka Průvodce pacienta Ivana Plechatá řadu otázek týkajících se sociálních potřeb onkologických pacientů.

V oblasti lékařské posudkové služby šlo o uvedení do praxe odevzdaného doporučení pro posuzování invalidity onkologických pacientů, které vypracovala pracovní skupina České onkologické společnosti a materiál ministerstvu předala již v červnu 2019. 

U kulatého stolu se dále řešily body

–       Dlouhodobé ošetřovné, které neumožňuje využití pro paliativní péči a řešení terminálních stavů. Podmínka hospitalizace je totiž velkou překážkou a neúměrnou zátěží na psychiku pacientů i zdravotní systém. Onkologicky nemocný je léčen převážně ambulantně.

–       Návrat do práce po nemoci a práce při invalidním důchodu. Výpočet minimálního zdravotního pojištění vázaný na výši minimální mzdy, který demotivuje při návratu do zaměstnání po dlouhodobé nemoci při menším pracovním úvazku.

–       Příspěvek na péči, který dlouhodobě neodpovídá potřebám onkologicky nemocných a paliativní medicíně.

–       Dlouhé lhůty např. pro vyřízení průkazu ZTP pro klienty.