Kulatý stůl na půdě Senátu Parlamentu ČR na téma
„Poslechněte si hlas pacientek s rakovinou prsu“

Kulatý stůl na půdě Senátu Parlamentu ČR na téma
„Poslechněte si hlas pacientek s rakovinou prsu“

Předseda zdravotního a sociálního výboru přivítal přítomné. Konstatoval, že vnímá onkologická onemocnění jako opravdu závažný celospolečenský problém, který je potřeba řešit komplexně. Přivítal zároveň aktivity pacientů a jejich zapojení do rozhodování a ujistil že v tom je jim připraven poskytnout pomocnou ruku.

V rámci prezentace byla představena platforma pacientských organizací, její aktivity a výstupy a také priority na další období. Tyto lze shrnout do následujících bodů:

a) Ve spolupráci s MPSV docílit změny v posuzování invalidity, možnosti neomezených vycházek či podmínkách pro dlouhodobé ošetřovné při diagnóze onkologického onemocnění.

b) Zrychlit procesy vedoucí k větší dostupnosti léčby v onkologii.

c) Aktivně se podílet se na přípravě novelizace zákonů ve zdravotnictví (v rámci Pacientské rady).

d)Vytvořit a s partnery realizovat pilotní projekt v onkologii na zapojení pacientských organizací do rozhodovacích procesů ve zdravotnictví (spolupráce s MZ ČR, pojišťovnami, SÚKLem).

Memorandum – představení zdravotních a sociálních potřeb pacientek

V příspěvku ředitelky Aliance žen s rakovinou prsu byly zopakovány zdravotní a sociální potřeby pacientek obsažené v Memorandu platformy a bylo zdůrazněno, že ačkoli platforma se prioritně zabývá potřebami žen s generalizovaným onemocněním, potřeby pacientek jsou více či méně totožné s potřebami většiny onkologicky nemocných. Tyto oprávněné potřeby jsou diskutovány také v rámci Pacientské rady MZ ČR, které je E. Knappová členkou.

Článek na Novinky.cz