Přehled otevřených klinických studií, probíhajících v Komplexních onkologických centrech, slouží pro rychlou orientaci výzkumných lékařů a referování případných pacientů.


Přehled směřuje na otevřené studie v databázi Státního ústavu pro kontrolu léčiv, odkazy vedou nejprve na příslušnou diagnózu a poté na studie filtrované dle diagnózy a pracoviště. Tento oficiální přehled z databáze SÚKL je aktualizován denně. V databázi SÚKL nelze odlišit, zda je otevřená studie ve fázi náboru, může se tedy stát, že studie, ještě nebo už, pacienty nenabírá. Pro aktuální informace o náboru, kontaktujte přímo pracoviště.  

Více zde: https://www.linkos.cz/lekar-a-multidisciplinarni-tym/personalizovana-onkologie/klinicke-hodnoceni-a-klinicky-vyzkum/aktivni-klinicke-studie/