Akce pod záštitou MUDr. Romany Bělohlávkové, poslankyně a předsedkyně Podvýboru pro veřejné zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Světový den bez tabáku vyhlašuje WHO každoročně na poslední květnový den již od roku 1988.Letošním tématem Světového dne bez tabáku je […]

Categories:

Opět máte možnost hodnotit kvalitu českých nemocnic prostřednictvím speciálního celostátního průzkumu Nejlepší nemocnice roku 2024. Pokud jste v roce 2024 byli pacientem některé z českých nemocnic, pomozte tuto nemocnici ohaodnotit vyplněním jednoho z následujících anonymních dotazníků: HOSPITALIZOVANÍ PACIENTI: […]

Categories:

Finanční potíže dopadají na onkologické pacienty často tvrdě. A sociální pomoc pacientům s rakovinou je na špatné úrovni. V rozhovoru to říkají Michaela Tůmová z Hlasu onkologických pacientů a Šárka Slavíková z pacientské organizace Amelie, která rovněž pomáhá onkologickým pacientům. Jakou […]

Categories:

Spolek Hlas onkologických pacientů, to je prý partička dobrých lidí Hlas onkologických pacientů (HOP) tvoří nestátní neziskové organizace, a to pacientské a podpůrné, jež se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých. Předsedkyní spolku je Petra Adámková. „Od roku 2015 spolupracuji s […]

Categories:

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) České republiky pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Tato centra mají sloužit k poskytování komplexní onkologické péče pacientům co možná nejblíže jejich domovu. Vytvoření ROC je tedy krokem k lepší dostupnosti onkologické péče […]

Categories:

V České republice žije kolem půl milionu osob se zkušeností s onkologickým onemocněním. Postarat se o ně je nad síly onkologických pracovišť. Tito pacienti jsou proto dispenzarizováni i v ordinacích praktických lékařů. Na otázky, jak probíhá spolupráce mezi praktickými lékaři […]

Categories:

Ve dnech 24.–26. ledna 2024 se v pražském hotelu Clarion konal již 15. ročník setkání onkologů vč. sesterské a pacientské sekce. PragueONCO patří mezi významné odborné vzdělávací akce v České republice. Incidence a prevalence malignit v České republice […]

Categories:

Oblastní nemocnice Jičín rozšířila možnosti léčby onkologických pacientů. Po splnění stanovených kritérií získalo Oddělení radiační a klinické onkologie povolení k podávání biologické léčby, za kterou dosud museli pacienti z Jičínska cestovat do komplexních onkologických center. Novinka se zatím týká pouze pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny, ostatní […]

Categories:

Všeobecná zdravotní pojišťovna pracuje na vytvoření Regionálních onkologických center (ROC). Toto ocenění nově získala také Nemocnice Tábor. Znamená to, že splňuje vysoké standardy péče o pacienty, kteří bojují s rakovinou. „Jsme na to velmi hrdí, můžeme tak začít podávat […]

Categories:

Vládní návrh novely, který se týká elektronického vedení zdravotní dokumentace, je předložen k závěrečnému schvalování ve Sněmovně. Skupina poslanců představila v druhém čtení legislativu, která má zajistit lepší administraci specializačního a nástavbového vzdělávání v oblasti zdravotnictví. Mezi hlavními […]