Poslechněte si vyjádření ředitele České asociace pojišťoven Jana Matouška k tématu Práva být zapomenut. Video bylo přehráno v rámci Brněnských onkologických dnů 2023, kterých se pan Matoušek nemohl zúčastnit osobně.  Ve videu hovoří o tom, že právě před rokem na […]
Přijměte pozvání na přednáškový den ke Světovému dni CHOPN 2023 „Den pro zdravé plíce“ Konference je určená pro zdravotníky, pacienty a veřejnost, forma přednášek tedy bude srozumitelná pro všechny. Novinkou je současně probíhající workshop, při kterém si budou moci […]

Categories:

Pojišťovny nebudou u onkologických pacientů, u nichž uplynul určitý počet let od ukončení léčby, přihlížet k předchozímu onemocnění. Na dnešním jednání s Ministerstvem zdravotnictví to potvrdila Česká asociace pojišťoven. „Získat životní pojištění či řadu jiných finančních produktů je […]

Categories:

„Pacienti musí být v centru veškerého dění v oblasti eHealth, a to jak na české, tak na evropské úrovni.“ To je motto Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb (dále jen ATDZ), která vznikla v roce 2021 jako sdružení […]

Categories:

Včasná prevence je v oblasti onkologie klíčová. Proto se první „Dny pro zdraví a nejen proti melanomu“ budou věnovat právě prevenci vzniku nádorových onemocnění. Prostor dostanou například ukázky samovyšetření, představení screeningových programů a vyšetření znamének dermatologem. Program, který bude […]

Categories:

Připojte se ke sbírce na dárcovské platformě Znesnaze21 Výtěžek bude využit na další pokračování a rozvoj našich aktivit – podpořte nás, abychom mohli podporovat druhé. Mezi aktivity, které nám tak pomůžete realizovat, patří osvětová činnost, semináře pro zdravotníky […]

Categories:

Život je příliš krátký na to, abychom ho proseděli. Souhlasíte? Pravidelným pohybem zlepšujeme svou fyzickou kondici, psychickou pohodu i kvalitu života. A jako bonus můžeme navíc ještě třeba přispět na dobrou věc.  Stejně jako Jitka, která se už […]

Categories:

Víte, že se můžete vyjádřit ke kvalitě českých nemocnic? Celostátní průzkum bezpečnosti a spokojenosti pacientů a zaměstnanců NEMOCNICE ČR 2023 od Healthcare Institute je otevřený do 31. srpna 2023. Pokud jste v roce 2023 byli pacientem některé z […]

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE

X