Categories:

Návrat do života po rakovině a právo být zapomenut 7. 6. 2022 jsme společně s Masarykovým onkologickým ústavem uspořádali konferenci s tématem „Návrat do života po onkologické léčbě“. Na konferenci a diskuzním fórum spolu hovořili pacienti a zástupci pacientských organizací. […]

Categories:

Přijďte si prohlédnout interaktivní model rakovinné buňky, která se zmenšuje díky účinné léčbě. Model je ústředním motivem osvětové kampaně Dotek, který pomáhá. Kampaň je zaměřená na zvyšování povědomí veřejnosti o onkologických onemocněních. Kde můžete model vidět a sami […]

Categories:

7. března se HOP poprvé oficiálně sešel s Národní asociací pacientských organizací (NAPO) a domluvili jsme se na spolupráci. Národní asociace pacientských organizací sdružuje pacientské organizace zaměřené na všechny typy onemocnění i zdravotního postižení působící v České republice. Úkolem NAPO je prosazovat […]

Categories:

Český občanský spolek proti plicním nemocem, člen Hlasu onkologických pacientů společně s Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a Pneumologickou sekcí České asociace sester Vás zvou na XIII. vědecko-vzdělávací schůzi u příležitosti Světového dne CHOPN. Více informací v odkazu. https://www.copn.cz/cs/aktuality/pednkov-den-192

Categories:

Zástupci členských organizací Hlasu onkologických pacientů vedli dnes diskusi s panem docentem MUDr. Tomášem Büchlerem, členem výboru České onkologické společnosti, na téma Národní onkologický plán a implementace změn, které jsme ve prospěch onkologických pacientů navrhli. Děkujeme za příjemné setkání […]

Categories:

Hlas onkologických pacientů zorganizoval spolu s Masarykovým onkologickým ústavem Pacientský seminář na kongresu Brněnské onkologické dny. Na semináři aktivně vystoupili zástupci našich členských organizací a další zajímaví hosté. Záznam semináře můžete shlédnout níže.

Categories:

Webinářem, který proběhl 8.4., provedl účastníky MUDr. Tomáš Doležal. Seznámil je s projektem lekypomahaji.cz, který přináší odborné veřejnosti i pacientům informace o stavu úhrady a indikačném omezení registrovaných inovativních léčivých přípravků v České republice.Pacienti, laická i odborná veřejnost najdou na informační platformě www.lekypomahaji.cz […]

Categories:

Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se chce tématu tento rok intenzivně věnovat. Platforma Hlas onkologických pacientů (HOP) iniciovala sérii webinářů na téma elektronizace zdravotnictví a telemedicína. HOP se […]

Categories:

Ke Světovému dni boje proti rakovině se Hlas onkologických pacientů přihlásil ke světové kampani „I am I will“ s mottem, že společné aktivity budou mít dopad na boj proti rakovině. Platforma HOP se do aktivit zapojila tématem telemedicína pro onkologické pacienty, […]

Categories:

Platforma Hlas onkologických pacientů byla partnerem pacientské sekce onkologického kongresu PragueONCO. Seminář se uskutečnil on-line 20. ledna 2021. Posluchače uvítala a seminářem provázela zástupkyně HOP Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius, o.p.s.  Další dvě zástupkyně platformy HOP přednesly své prezentace. Ivana […]