Jsme Hlas onkologických pacientů

Jsme spolek Hlas onkologických pacientů, který tvoří nestátní neziskové organizace (pacientské a podpůrné organizace), jež se věnují naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb onkologických pacientů a jejich blízkých.

Jsme partnerem Aliance pro telemedicínu zdravotnictví a sociálních služeb

www.atdz.czJsme členem mezinárodni neziskové iniciative FT3 / From testing to targeted therapies / Od testováni k cilené terapii

0

každých 7 min. přibude nový onkologický pacient

0

pacientů s onkologickým onemocněním

0

lidí by se mělo o nemoc zajímat

0

onemocní každý 3. obyvatel ČR

0

každý rok 90 tisíc nových pacientů

0

stárnutím populace bude každý rok o 2,2 % nemocných více

Chceme

 • Dostupnost moderní léčby
 • Návaznost péče jednotlivých pracovišť
 • Zajištění adekvátního sociálního zabezpečení
 • Metodiku posouzení zdravotního stavu a léčby dalším lékařem, tzv. „second opinion“.
 • Zastoupení pacientských organizací v legislativních a správních řízeních


Naše aktivity

 • Kulaté stoly zúčastněných stran
 • Semináře pro zdravotníky i pacienty
 • Odborné konference
 • Analýzy péče
 • Průzkumy
 • Osvěta