Categories:

HOP nezahálel ani v tomto týdnu a tentokrát vyrazil do Francie. V Lyonu jsme se zúčastnili pravidelného ročního setkání Euracan – Evropské referenční sítě pro vzácné solidní nádory u dospělých pacientů. Síť EURACAN zahrnuje 75 vysoce specializovaných onkologických […]