Klinické studie a vzdělávání v této oblasti je pro pacienty velmi důležité.

Dnes jsme se proto rádi zúčastnili Výroční vědecké konference CZECRIN, kde byla představena Czech European Patients‘ Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI) National Platform. 

Jak říkají naše kolegyně z Dialog Jessenius: Vědět je totiž klíč!

Petra Adámková z ONKO Unie, o.p.s. a Alice Onderková z Klub pacientů mnohočetný myelom