Pro Hlas onkologických pacientů je velmi důležité vzdělávat se, být ve spojení s nejnovějšími poznatky a informacemi z oblasti výzkumu, léčby, léků, ale také moderních technologií. Z tohoto důvodu jsme se na podzim 2023 stali členy neziskové celosvětové iniciativy FT3 – From testing to targeted therapies / Od testování k cílené terapii. Členství v této iniciativě je pro nás klíčové k získání potřebných znalostí, abychom mohli prosazovat zájmy onkologických pacientů v oblasti precizní medicíny (někdy také známe pod pojmem personalizované nebo individuální medicíny) v České republice.

Ve dnech 10. – 11. dubna 2024 proběhne jednání představenstva (Board meeting) iniciativy FT3 v New Yorku, kde nás bude reprezentovat naše předsedkyně Petra Adámková. Ta byla na konci roku 2023 zvolena členkou představenstva (Boardu) FT3.

O iniciativě FT3

Program „Od testování k cílené léčbě“ (FT3) byl založen v roce 2020. Jedná se o neziskovou celosvětovou iniciativu, na které se podílí více zúčastněných stran. FT3 sdružuje strany, kterých se problematika týká a vytváří neutrální fórum pro dosažení společného cíle, kterým je učinit precizní medicínu dostupnou realitou pro všechny pacienty, kteří by z ní mohli mít prospěch.

Společné vedení a rozhodování, počínaje komunitou pacientů, je rozhodující pro dosažení udržitelných změn. Organizace podporuje vyvážený dialog a vytváří praktické řešení mezi jednotlivými pacienty, pacientskými organizacemi, farmaceutickými a diagnostickými společnostmi, zdravotnickými pracovníky a lékařskými společnostmi, plátci, orgány HTA a regulačními orgány.

https://www.fromtestingtotargetedtreatments.org

Pro více informací sledujte náš web a sociální sítě.