Categories:

Aktuální data ÚZIS, prezentovaná na 14. celostátní konferenci paliativní medicíny prof. RNDr. Ladislavem Duškem, Ph.D., potvrzují, že nemocniční paliativní péče je efektivní a kontrolovatelná, stejně tak, že exaktní indikace a efektivní organizace paliativní péče (PP) v rámci domácího prostředí pacienta má velký potenciál snížit zátěž akutní péče a zlepšit […]

Categories:

Digitalizace zdravotnictví představuje očekávanou změnu, která má nejen lékařům pomoci ulehčit práci, ale také zpřehlednit celý zdravotní systém jim i samotným pacientům. Potvrdil to i nedávný rozsáhlý průzkum České lékařské komory (ČLK) a Aliance pro telemedicínu a digitalizaci […]

Categories:

Lékařská posudková služba by měla projít reorganizací, která zefektivní její fungování. V rámci transformace oblastních správ sociálního zabezpečení a pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) navrhované novelou zákona 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nyní leží […]

Categories:

Mysleli jste si, že stát nakupuje léky a určuje jejich cenu? Zatímco první tvrzení je až na výjimky chybné, u druhého máte zčásti pravdu. Vysvětlíme vám, jak se tvoří cena léků, kdy ji reguluje stát a jaké nástroje […]

Categories:

Přehledem všech vystavených eReceptů a vydaných léčivých přípravků konkrétnímu pacientovi je tzv. lékový záznam pacienta. Zdravotnickým pracovníkům, kteří pacientovi poskytují zdravotní služby, umožňuje lékový záznam pacienta efektivnější nastavení léčebného plánu, a to včetně případné lékové interakce nebo nadužívání léků. […]

Categories:

Rakovina je stále rostoucím problémem a je důležité se na ni připravit a zajímat se o ni.  Existují způsoby, jak předcházet vzniku rakoviny a léčba je v České republice na vysoké úrovni.  Imunitní systém hraje důležitou roli v boji s rakovinou a existují metody biologické léčby a imunoterapie,  které mohou být účinné.

Categories:

Screeningové programy jsou účinným způsobem odhalení nádorových onemocnění v raném stadiu. Tyto programy zahrnují preventivní prohlídky, jako je cytologický stěr pro ženy, test na okultní krvácení pro tlusté střevo a konečník, mamografické vyšetření pro prsa a screeningové vyšetření pro plíce. Je důležité využívat tyto programy, protože odhalení nádoru v raném stadiu zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.

Categories:

Zdroj: https://forexbanka.cz/na-zmenu-zdravotni-pojistovny-zbyva-tyden-na-tohle-vam-prispejou/ Zdroj: VZP, Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP, kód 111) nabízí každému svému zákazníku bez rozdílu věku 500korunový příspěvek na dentální hygienu. Dospělí od 18 let ho ale dostanou jedině pod podmínkou, že v posledních dvou letech absolvovali prohlídku u […]

Categories:

Vědcům se podařilo popsat význam stovek vrozených mutací v genu CHEK2 při vzniku rakoviny prsu. Výzkumný tým vedli Zdeňek Kleibl z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Libor Macůrek z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. Gen CHEK2 je v hledáčku klinických genetiků […]

Categories:

„Dominantní je onkologie, polovina klinických studií se týká jí. Na druhém, třetím místě je imunologie, nervová soustava a kardiologie,“ říká v podcastu Zdravé Zprávy ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu David Kolář. Více na: https://www.zdravezpravy.cz/2023/09/19/onkologie-vede-v-poctu-klinickych-studii-rika-reditel-aifp/

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE

X