Hořovice jsou další v sérii měst, ve kterém proběhne v listopadu putovní výstava projektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO, která je financována z Fondů EHP. Putovní výstavou chce České ILCO přiblížit lidem život se stomií a ukázat, že za vývod není potřeba se stydět. Záštitu nad výstavou převzal ředitel nemocnice MUDr. Michal Průša, MBA.

Více na: https://www.nemocnice-horovice.cz/novinky/ceske-ilco-bori-myty-o-stomii-organizuje-putovni-vystavu-pytlikart-v-nemocnici-horovice-2348