Administrativní data zdravotních pojišťoven mají své chyby, ale už dnes se dají využít k měření kvality. Na nastavení indikátorů kvality a jejich sledování by se měly podílet odborné společnosti.

V současné éře dynamických změn ve zdravotnictví se stále více klade důraz na transparentnost a kvalitu poskytovaných zdravotních služeb a na důkladné monitorování jejich efektivity. Přestože princip měření a řízení není novinkou, jeho široké přijetí na národní úrovni se rozvíjí jen pozvolna. Česko má k dispozici řadu doporučených postupů léčby onemocnění, jak těch vlastních, tak i těch ze zahraničí, které jsou snadno přenositelné. Co však nemá, je systém dlouhodobého systematického měření jejich uplatňování. Studie z českého prostředí, které se občas objevují jako recenzované anglicky psané články, ukazují na více či méně významné nedostatky v dodržování těchto doporučených postupů. Těmto studiím však často chybí konzistentní dlouhodobý záměr a udržitelnost

Více na: https://www.tribune.cz/archiv/cesta-pacienta-procesni-indikatory-a-jak-je-spravne-chapat/

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X