Hlas onkologických pacientů se dlouhodobě zabývají problematikou návratu osob s onkologickým onemocněním do běžného života a do zaměstnání. Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom chtěli zmapovat problémy, se kterými se při návratu do původního zaměstnání nebo nástupu do nového zaměstnání setkáváte. Dotazník není určen lidem, kteří neuvažují o zaměstnání nebo své pracovní zařazení řeší jinou formou – brigády, OSVČ, atd.

Vaše odpovědi nám pomohou tyto problémy identifikovat a následně otevřít diskuzi a hledat řešení. V případě dotazů se obraťte na info@amelie-zs.cz. Výsledky šetření budou uveřejněny během července 2023 na www.hlaspacientu.cz

Dotazník je dostupný zde:

DOTAZNIK

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X