Většina onkologických onemocnění je již dnes při včasném záchytu dobře léčitelná. Smutným faktem ale bohužel je, že v Česku stále zachytáváme mnoho nádorů pozdě. Ačkoliv je tedy česká onkologie vysoce nadprůměrná, na nádorová onemocnění u nás ročně zemře kolem 28 tisíc lidí. Důležitost prevence a screeningů dnes navíc stále více podtrhává i nákladnost léčby pokročilejších fází onemocnění. Pokud totiž centrová péče, včetně té onkologické, poroste jako doposud, a podle predikcí má růst dokonce ještě rychleji, jen těžko ji během dvou desítek let ufinancujeme. Problematice se na Evropské onkologické konferenci, kterou uspořádal Zdravotnický deník 11. prosince v Praze, věnoval ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) profesor Ladislav Dušek.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2024/01/dusek-vcasny-zachyt-nadoru-stale-mame-velke-rezervy/