Nejlepším způsobem, jak se postavit onkologickým onemocněním, je zabránit jejich vzniku či rozvoji. V případě rakoviny děložního čípku už dokonce máme na poli onkologie průlomové očkování, které ovšem zdaleka ještě není využíváno tak, jak by být mohlo. Pokud by se přitom povedlo kompletně proočkovat mladou populaci, mohlo by se jednou toto onemocnění stát minulostí. Protože je ale tato forma prevence vhodná hlavně pro ty, kdo ještě nezačali žít sexuálním životem, u dalších skupin obyvatel je třeba hledat jiné druhy prevence. U rakoviny děložního čípku, stejně jako u prsu a tlustého střeva, v Česku funguje plošný screening, a řadu dalších onkologických onemocnění lze včas odhalit při pravidelných prohlídkách u praktika, samovyšetřeními a díky obeznámenosti s varovnými příznaky. Prevence a dostupnost i jiné než ryze zdravotní péče ale má nezastupitelnou úlohu i tehdy, kdy pacient onemocní a po náročné terapii se buď vrací do pracovního života, nebo potřebuje paliativní péči, která mu má pomoci strávit závěr života co možná nejkvalitněji. Podpoře očkování, screeningů i dalších opatření by se měla věnovat politika založená na důkazech, v Česku však bohužel zatím rozhodují spíše dojmy. Problematice se věnovala konference VZP a Zdravotnického deníku na téma behaviorální aspekty prevence a léčby onkologických onemocnění.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/08/jak-nastavit-efektivni-onkologickou-prevenci-nastoupit-by-mela-evidence-based-politika-tu-ale-v-cr-prilis-neumime/