Lékařská posudková služba by měla projít reorganizací, která zefektivní její fungování. V rámci transformace oblastních správ sociálního zabezpečení a pracovišť České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) navrhované novelou zákona 582/1991 o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, která nyní leží ve sněmovně, by měl formou pozměňovacího návrhu vzniknout Institut pro posuzování zdraví. Ten by fungování posudkové služby sjednotil i v tom smyslu, že všichni klienti napříč republikou budou stát v jedné frontě – v délce posuzování by tak mělo přestat hrát roli, zda je posuzovaný z Moravskoslezského kraje (kde je posuzujících dostatek) nebo z Prahy (kde je jich nejméně). V diskuzi o co nejefektivnějším fungování posudkové služby jsou i další kroky, jako je digitalizace a automatizace, které by mohly alespoň částečně vystřídat sociální šetření, zde jsme ale v začátcích. Problematice se věnoval seminář pořádaný sněmovním sociálním výborem s názvem Lékařské posudky ve zdravotnictví a sociálním zabezpečení, který se konal 21. září.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/10/jedna-fronta-na-posudky-posudkovou-sluzbu-ma-sjednotit-novy-institut-pro-posuzovani-zdravi/