Priority České onkologické společnosti v onkologické léčbě a managementu péče představil na Evropské onkologické konferenci Zdravotnického deníku její předseda Igor Kiss. Spatřuje je především v organizaci a dostupnosti specializované péče, v delegování centrové léčby do regionálních onkologických center, v rozvoji multidisciplinárních týmů a v přesnějším stanovení cesty pacienta.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/12/kiss-o-onkologickych-vyzvach-podporme-regiony-posilujme-mezioborovost/