Doporučené postupy, tedy metodické návody, jak postupovat při řešení konkrétního medicínského problému, využívá tuzemské zdravotnictví dlouhá léta, různé dokumenty se od sebe nicméně podstatně liší. A to jak kvalitou, rozsahem a aktuálností, tak i zastoupením napříč obory – v některých doporučené postupy téměř chybí, jinde jich existuje velké množství. Nedávno ukončený projekt nazvaný Klinické doporučené postupy (KDP) za 96,5 milionu korun si dal ambiciózní cíl – vybrané oblasti standardizovat, ustavit pro ně řídící orgány a za pět let vytvořit standardizované KDP pro odbornosti „s největšími definovanými heterogenitami v poskytování zdravotní péče.“ Některé základní cíle byly sice naplněny, mnohé otázky přesto zůstávají.

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/03/klinicke-doporucene-postupy-ambiciozni-projekt-s-mnoha-otazniky/