Ministerstvo zdravotnictví představilo zatím první ze čtyř připravovaných tříletých Akčních plánů, které jsou součástí Národního onkologického plánu České republiky 2030. S prvním Akčním plánem se pojí také plán komunikační, který má nastavit rámec spolupráce mezi zapojenými aktéry. Ministerstvo si klade za cíl dostatečně informovat odbornou i širokou veřejnost o cílech, plánech a výstupech Akčního plánu. K šíření informací chce využívat primárně svoje webové stránky, ale také sociální sítě. 

Více na: https://www.zdravotnickydenik.cz/2023/02/komunikacni-plan-akcniho-planu-implementace-nopl-cr-2030-cili-na-socialni-site/