Rakovina je stále rostoucím problémem a je důležité se na ni připravit a zajímat se o ni. 

Existují způsoby, jak předcházet vzniku rakoviny a léčba je v České republice na vysoké úrovni. 

Imunitní systém hraje důležitou roli v boji s rakovinou a existují metody biologické léčby a imunoterapie, 

které mohou být účinné.