Česko se v červenci tohoto roku ujme podruhé předsednictví v Radě EU. Jedním ze stěžejních strategických bodů, kterému se bude věnovat, je i Evropský plán boje proti rakovině. Ten má mimo jiné odstranit nerovnosti v onkologické péči napříč všemi členskými zeměmi, ale také v rámci jednotlivých regionů konkrétních států. V čem spatřují čeští specialisté odlišný přístup k léčbě onkologických pacientů nyní, bylo tématem debaty u kulatého stolu, kterou uspořádaly začátkem května Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) a Zdravotnický deník.

Více:
https://byznys.hn.cz/c1-67071250-odbornici-se-shoduji-na-rakovinu-umiraji-cesi-mene-nerovnosti-v-lecbe-pacientu-ale-jsou