Zatímco v Praze či na Plzeňsku se 90 procent pacientů léčí v komplexních onkologických centrech (KOC), v Karlovarském kraji je to pouze 40 procent. A když se pacienti neléčí v KOCu, mají mnohem menší šanci, že projdou posouzením multidisciplinárního týmu. Důležitost správné organizace péče přitom stoupá spolu s tím, jak roste incidence i prevalence onkologických onemocnění. Nejnovější čísla a predikce představil na kulatém stole Zdravotnického deníku s názvem Organizace onkologické péče a dostupnost léčby ředitel oddělení mezinárodních vztahů ÚZIS a vědecký vedoucí Národního screeningového centra Ondřej Májek.

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X