Pravidelná konference pořádaná Academy of Health Care Management (AHCM), která se konala 23. března 2023 v Praze, se již podruhé zaměřila na téma péče orientované na člověka. Tentokrát především na možnosti implementace v českém systému zdravotní péče. Právě person-centered care, humanizace medicíny a snaha léčit konkrétního pacienta spíše než pouze nemoc by mohly přispět k tomu, že spolu s prodlužující se délkou života se bude prodlužovat i délka života ve zdraví.