V České republice se problémy s životními pojištěními mohou potýkat i lidé, kteří překonali za vážnou nemoc například rakovinu. Ministerstvo zdravotnictví našlo nápravu a slibuje, že bude pojišťovny přirážku nebo je odmítnout pojistit úplně.