Ve středu 25. 1. 2023 proběhl v rámci Pacientské sekce na konferenci Prague Onko slavnostní křest knihy prof. Samuela Vokurky Komplikace onkologických pacientů a možnosti jejich řešení v primární péči. Kmotřičkami byly doc. MUDr.Kateřina Rusínová, přednostka Kliniky paliativní medicíny VFN v Praze a dvě naše členky Hlasu onkologických pacientů Michaela Tůmová a Petra Adámková.

Publikace je srozumitelná i laikům a věnuje se problémům pacientů od kožní toxicity přes onkologické rány, postižení dutiny ústní, nevolnost a zvracení, horečky při infekci nebo malignitě, výživu, průjem a zácpu, bolest, únavu, krvácení, problematiku stomií, problematiku sexuality až po možnosti fyzické aktivity, rehabilitace, fyzioterapie. 

Doporučujeme k přečtení!