V těchto dnech vychází vstříc informačním potřebám všech lidí s onkologickým onemocněním na plicích i jejich blízkým nová útlá brožura PROdýchej.

Pracovníci a dobrovolníci Amelie, z.s. ji v tištěné podobě rozesílají do všech pracovišť, kde by ji lidé mohli potřebovat. Zároveň je zveřejněna v online verzi na webu Amelie a webu PROdychej.cz Brožura reaguje na nedostatek informací ze zdravotně sociálního pomezí pro druhou největší skupinu onkologicky nemocných napříč muži i ženami.

Nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy, ale také se dotýká témat, která jsou pro tuto diagnózu specifická. Oslovuje tak nejen téma pozdních fází onemocnění, ale i třeba viny a motivace k léčbě či oxygenoterapie. Brožura navazuje svým obsahem na již dostupné informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Je určena lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým, ti všichni mohou z jejích informací a odkazů těžit.

Pozdní diagnóza

Rakovina plic nemá svou pacientskou organizaci a většina ze šesti tisíc ročně diagnostikovaných osob s karcinomem plic je diagnostikována v pozdních stadiích se špatnou prognózou. Zároveň věří, že nový program screeningu pomůže diagnostiku posunout do časnějších stadií.

„To vše vytváří prostor pro potřebu informací, které pokrývají větší spektrum než jen léčbu. Amelie zde vychází vstříc všem, kdo informace hledají,“ říká jedna z autorek brožury Šárka Slavíková.

Brožura míří do 71 pracovišť po celé ČR. Ty tvoří osm specializovaných plicních klinik pro léčbu karcinomu plic, 17 pracovišť komplexních onkologických center, 20 menších onkologických klinik, 22 akreditovaných radiologických pracovišť pro provádění screeningu plic a čtyři Centra Amelie.

Útlá knížka určená pacientům s nádorem plic je již pátou v pořadí, kterou Amelie vydává. Mnoho zdravotnických pracovišť, psychologů, pacientských organizací i dalších pomáhajících profesí se již naučilo si o ně říkat a Amelie je zdarma rozesílá.

Autor: Stranu připravil Václav Pergl

AUTOR

Václav Pergl