Pro úspěšnou léčbu rakoviny plic je zásadní možnost nádor vyoperovat. Jenže to jde zpravidla jen v časných stadiích. I kvůli tomu, aby se pacienti dostali k chirurgické léčbě včas a také aby terapie byla na nejvyšší možné úrovni, bylo v červnu ustanoveno osm pneumoonkochirurgických vysoce specializovaných center.

Více na:
https://www.vitalia.cz/clanky/vysoce-specializovana-centra-maji-zlepsit-lecbu-rakoviny-plic-ministerstvo-jich-akreditovalo-osm/

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE
Děkujeme za všechny odpovědi a prodlužujeme lhůtu na vyplnění do 31. 3. 2024

X