S léčbou pacientů se zhoubnými nádory pomáhají komplexním onkologickým centrům [KOC] stále více regionální onkologická centra. Na ně KOC delegují podávání léků na léčbu rakoviny. Pokud to dovolují zdravotní pojišťovny.

Více na: https://www.zdravezpravy.cz/2024/06/03/zvladnout-boom-rakoviny-pomuzou-v-cesku-regionalni-onkocentra/

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X