Platforma Hlas onkologických pacientů uskutečnila již druhý průzkum mezi onkologickými a hemato-onkologickými pacienty s cílem zmapovat dopady pandemie COVID-19 na jejich léčbu. Tentokrát za období zimní a jarní vlny pandemie. Průzkumu ve formě online dotazování se v období 6. 4. – 31. 5. 2021 zúčastnilo celkem 579 respondentů. 41 % respondentů v době vyplnění dotazníku podstupovalo některý typ onkologické léčby, tedy chemoterapii, biologickou léčbu, radioterapii, případně byli před nebo po operačním zákroku. Ostatní byli již po léčbě.

Z výsledků průzkumu vyplývá, že naprostá většina dotázaných byla nějak zasažena opatřeními proti šíření viru COVID-19. Jen jednotky respondentů uvedly, že je pandemie nijak nezasáhla, přičemž nejvíce utrpěly sociální kontakty. Ve výzkumu z května 2020 přitom byla nejčastěji zmiňovaným dopadem dostupnost lékařské péče. „Zdá se, že po zkušenostech z první vlny se jak lékaři, tak pacienti snažili akutní lékařskou péči omezovat co nejméně. U naprosté většiny dotázaných tak nedošlo v důsledku pandemie k žádnému omezení léčby. 75 % respondentů podstupujících léčbu uvedlo, že léčba proběhla podle plánu a posuny uvedly pouhé jednotky respondentů. Co se týče kontrol, u těch uvedlo 73 % respondentů, že proběhly podle plánu,“ shrnuje hlavní zjištění průzkumu Ivana Plechatá. 
Více se o výsledcích průzkumu dočtete v tiskové zprávě a zpracovaných závěrech průzkumů.