Categories:

Hlas onkologických pacientů, z.s. uskutečnil dotazníkové šetření mezi onkologickými pacienty mapující jejich postoje k využívání telemedicíny, tedy přenosu lékařských informací a poskytování zdravotních služeb na dálku prostřednictvím komunikačních technologií. Sociologická analýza výsledků ukazuje, že je stále prostor pro edukaci […]

Categories:

Představitelé platformy Hlas onkologických pacientů (HOP) se rozhodli transformovat ve spolek. Spolek navazuje na činnost a spolupráci organizací, které byly sdruženy v platformě „Hlas onkologických pacientů“.Účelem Spolku je vyvíjet činnost zejména v oblasti zastupování a prosazování zájmů pacientů s onkologickými a […]

Categories:

Lidé zanedbávají preventivní vyšetření, a proto se k lékaři často dostanou ve stavu, kdy jim dramaticky klesá šance na vyléčení a vysokou kvalitu života. O to častěji bohužel i umírají. Loni poklesl počet nádorových onemocnění. To ale neznamená, že by se […]

Categories:

Nezisková organizace Průvodce pacienta, která je zákládajíci členkou platformy Hlas onkologických pacientů, pro vás připravila Desatero správného užívání léků. Každý pacient by se jím měl řídit vždy, když mu lékař předepíše léky anebo si je koupí sám v lékárně.

Categories:

Nezisková organizace Průvodce pacienta, která je zákládajíci členkou platformy Hlas onkologického pacienta, pro vás připravila Desatero správného užívání léků. Každý pacient by se jím měl řídit vždy, když mu lékař předepíše léky anebo si je koupí sám v lékárně.

Categories:

Platforma Hlas onkologických pacientů uskutečnila již druhý průzkum mezi onkologickými a hemato-onkologickými pacienty s cílem zmapovat dopady pandemie COVID-19 na jejich léčbu. Tentokrát za období zimní a jarní vlny pandemie. Průzkumu ve formě online dotazování se v období 6. 4. – 31. 5. 2021 zúčastnilo […]

Categories:

Také v roce 2021 neformální platforma Hlas onkologických pacientů pokračuje v advocacy a lobbying aktivitách a ve zvyšování povědomí o potřebách onkologických a hemato-onkologických pacientů a jejich blízkých.Více čtěte v přiložené zprávě. Platforma pracuje ve složení 11 pacientských a podpůrných neziskových organizací, které zastupují […]

Categories:

Platforma Hlas onkologických pacientů, jež sdružuje pacientské organizace, které se zasazují o naplňování zdravotních, sociálních a psychologických potřeb pacientů s onkologickým onemocněním se rozhodla zmapovat dostupnost onkologické léčby v době epidemie COVID-19. Vyplnit dotazník Hlasu onkologických pacientů Rok poté. Tímto podtitulem by […]

Categories:

Platforma Hlas onkologických pacientů poslala dopis ministrovi zdravotnictví Petrovi Arenbergerovi, v němž představuje své zaměření, činnost a cíle. Součástí je i žádost o zapojení platformy do diskusí a konzultací kolem vznikajícího Národního onkologického plánu.

Categories:

Vážená paní docentko,dovolte, abychom se s Vámi podělili o zpětné vazby od pacientů, kteří se obracejí na jednotlivé pacientské organizace sdružené v platformě Hlas onkologických pacientů k tématu očkování chronicky nemocných (vč. onkologických pacientů). Musíme konstatovat, že situace je pro mnohé pacienty […]