Vážení a milí,

v roce 2023 spatřilo světlo světa hned několik klíčových projektů Hlasu onkologických pacientů, které
považujeme za velmi důležité a dlouhodobé. Jedná se o osvětovou akci “Parlament proti rakovině” určenou naší politické reprezentaci, dále “Den onkopacientů/Survivorship Day” pro všechny pacien-
ty i širokou veřejnost a třetím projektem je “Cesta pacienta” – průvodce pacientů i lékařů jednotlivými diagnózami a dotazníkové šetření, která mapuje realitu putování pacientů systémem onkologické
a hematoonkologické péče v ČR z pohledu pacientů.

Všechny projekty mají několik společných témat: kvalitu života pacientů, dostupnost onkologické
péče, prevenci a komunikaci o nádorových onemocněních v celé naší společnosti
.

Děkujeme všem, kteří s námi (nejen) tato témata řeší, podporují nás a jsou ochotni vždy podat po-
mocnou ruku pro zlepšení péče o onkologické a hematoonkologické pacienty.

Celou výroční zprávu najdete zde:

Stáhněte si průvodce CESTA PACIENTA k diagnóze, která vás zajímá

X