Ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem Brno jsme pro vás připravili katalog Pacientské a podpůrné organizace v onkologii. Představí vám neziskové organizace, které podporují onkologicky nemocné, pomáhají orientovat se v léčbě i po ní a přinášejí pacientům i pečujícím užitečné informace. Najdete v něm zastřešující organizace, organizace s celorepublikovou působností i ty regionální – vždy spolu se stručným představením, základními kontakty, odkazy na web i sociální sítě.

Stáhnout si jej můžete zde: https://bit.ly/3gdIPvE