Platforma Hlas onkologických pacientů poslala dopis ministrovi zdravotnictví Petrovi Arenbergerovi, v němž představuje své zaměření, činnost a cíle. Součástí je i žádost o zapojení platformy do diskusí a konzultací kolem vznikajícího Národního onkologického plánu.

DOTAZNÍK - CESTA PACIENTA K ONKOLOGICKÉ DIAGNÓZE

X