Nová kniha “Touha odejít”

O tíživých tématech lidského života není obvykle lehké otevřeně mluvit. Knížka TOUHA ODEJÍT se snaží ukázat pravý opak a nevyléčitelně nemocné a jejich blízké motivovat k otevřené diskusi s lékařem a psychologem.

Kniha mapuje přemýšlení nemocných nad otázkami, zda dále nemoci vzdorovat, kde k tomu brát sílu a kdy naopak síly docházejí. Kromě myšlenek pacientů nabízí také pohled těch, kteří se s nimi setkávají a pečují o ně. 

TOUHA ODEJÍT volně navazuje na dříve vydanou knížku TOUHA ŽÍT o možnostech zvládání nevyléčitelného onemocnění. 

Ve formátu .pdf si ji můžete stáhnout na https://bit.ly/TouhaOdejít. Pokud máte zájem o tištěné vydání, neváhejte se obrátit na naší členskou organizaci Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.