Hlas onkologických pacientů připravuje pravidelně videospoty pro onkologické pacienty. Osobnosti v nich hovoří o důležitých okolnostech, které se týkají prevence, léčby, sociálních a dalších problémů, s nimiž se mohou pacienti a jejich blízcí potýkat.

Úhrada léčby, která není ze zdravotního pojištění běžně hrazená. Jak postupovat?

Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně prof. Marek Svoboda se vyjadřuje o úloze pacientských organizací.

Šárka Slavíková z organizace Amelie vysvětluje priority platformy Hlasu onkologických pacientů na změny v sociální oblasti a péči o onkologické pacienty.

Apel Hlasu onkologických pacientů a pacientky Kristiny na ženy, aby ani v době covidové neodkládaly preventivní vyšetření prsů.

Apel Hlasu onkologických pacientů spolu s MUDr. Skovajsovou, propagátorkou screeningu rakoviny prsu u žen, aby ženy i v době covidové chodily na preventivní vyšetření – mamograf.

Ředitelka pacientské organizace České ILCO a zároveň pacientka Marie Ředinová hovoří o prevenci rakoviny tlustého střeva a jak poznat, že se ve střevech něco děje.