Organizace Průvodce pacienta, která je součástí platformy Hlas onkologických pacientů, připravila sérii videopřednášek o bezpečném užívání léků, které jsou volně dostupné na jejím kanálu na YouTube.

Cílem přednášek je zvýšit lékovou gramotnosti nejen u seniorské populace, a to jak u jednotlivců, kteří se obrátí na e-Poradnu buď sami nebo prostřednictvím svého praktického lékaře, tak také u organizované seniorské veřejnosti v rámci klubů seniorů, pacientských organizací, domovů s pečovatelskou službou apod., kteří se účastní přednášek.

Protože v podmínkách pandemie je omezeno setkávání lidí, aby se omezilo šíření nemoci covid-19, dáváme k dispozici přednášky formou videí. 

Přednášky rovněž posílí lékovou gramotnost u laických pečovatelů. Pomohou také ke zvýšení bezpečnosti užívání léků a zvýšení compliance k farmakologické léčbě u pacientů.

Přednášky se věnují těmto tématům:

– Co je to lék?

– Léky vs. doplňky stravy – rozdíly

– „Léky“ a internet, zásilkový prodej

– Zázračné „léky“ na všechno…

– Pravidla pro uchovávání a likvidaci léků

– Lékové interakce

– Nežádoucí účinky léků a jak k nim přistupovat

– Specifika podávání léčiv u seniorů