Také v roce 2021 neformální platforma Hlas onkologických pacientů pokračuje v advocacy a lobbying aktivitách a ve zvyšování povědomí o potřebách onkologických a hemato-onkologických pacientů a jejich blízkých.
Více čtěte v přiložené zprávě.


Platforma pracuje ve složení 11 pacientských a podpůrných neziskových organizací, které zastupují zájmy nebo poskytují služby onkologickým či hemato-onkologickým pacientům a jejich blízkým:

Aliance žen s rakovinou prsu,o.p.s.

Amelie, z.s.

Dialog Jessenius, o.p.s

Asociace mužů sobě, z.s.

České ILCO,z.s.

Český občanský spolek proti plicním nemocem (ČOPN)

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Onko Unie, o.p.s.

Lymfom Help, z.s.

Veronica, z.ú.

Průvodce pacienta, z.ú.

Poslední jmenovaná organizace byla pověřena koordinací celého projektu a z toho důvodu je také žadatelem o finanční podporu.

Více se dozvíte v přiložené zprávě.