Platforma Hlas onkologických pacientů, požádala náměstkyni ministerstva práce a sociálních věcí Zuzanu Jentschke Stöcklovou o pomoc při řešení tíživé otázky vycházek při dlouhodobé léčbě onkologicky nemocných v rámci dlouhodobé pracovní neschopnosti. Zástupkyně platformy se domnívají, že možnost neomezených vycházek v rámci dlouhé a náročné onkologické léčby by měla být samozřejmostí. Bohužel tomu tak stále není. Náměstkyni žádají o návrh cest, jak toto napravit.