Hlas onkologických pacientů zorganizoval spolu s Masarykovým onkologickým ústavem Pacientský seminář na kongresu Brněnské onkologické dny. Na semináři aktivně vystoupili zástupci našich členských organizací a další zajímaví hosté. Záznam semináře můžete shlédnout níže.