Zástupci platformy Hlas onkologických pacientů se on-line sešli s profesorem Markem Svobodou (ředitel Masarykova onkologického ústavu), který je seznámil se zamýšlenou strukturou právě tvořené aktualizace Národního onkologického programu.