Platforma Hlas onkologických pacientů byla partnerem pacientské sekce onkologického kongresu PragueONCO. Seminář se uskutečnil on-line 20. ledna 2021.

Posluchače uvítala a seminářem provázela zástupkyně HOP Michaela Tůmová, ředitelka Dialogu Jessenius, o.p.s. 

Další dvě zástupkyně platformy HOP přednesly své prezentace.

Ivana Plechatá z Průvodce pacienta se ve svém příspěvku zamýšlela nad přínosy a riziky telemedicíny. V letošním roce totiž bude platforma HOP spolu s onkologickými pacienty hledat odpověď na otázku, zda je telemedicína, tedy poskytování zdravotních služeb na dálku, vhodná také pro onkologické pacienty. Platforma počítá pochopitelně také se spoluprací s lékaři a dalšími odborníky, se kterými budou zjišťovat potřeby pacientů pro tuto službu a také možnosti a doporučení lékařů.

Hned poté si vzala slovo Šárka Slavíková z organizace Amelie, která na semináři představila novou brožuru Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné, jež byla dokončena koncem roku 2020. Publikace přináší ucelený soubor rad a množství kontaktů pro onkologicky nemocného nebo jeho blízkého, kterým vstupuje onemocnění do života opakovaně nebo bylo objeveno v pozdějších stádiích a oni ví, že se úplně nevyléčí. Brožura je dostupná na ve všech Komplexních onkologických a hematoonkologických centrech, na některých dalšíách onkologikých odděleních, v Centrech Amelie nebo si o ni pacienti mohou požádat na e-mailu info@amelie-zs.cz.

On-line je dostupná na: 

https://www.amelie-zs.cz/paliativa

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/pomoc-v-nemoci/kde-hledat-informace/publikace-pro-pacienty-a-jejich-blizke/pruvodce-pro-nevylecitelne-onkologicky-nemocne-a-jejich-blizke

Celý program pacientské sekce PragueONCO:

15:00 Zahájení

15:00–15:10 Je telemedicína vhodná pro onkologické pacienty? 

Ivana Plechatá

15:10–15:25 Nový Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné
Šárka Slavíková

15:25–15:40 Prevence a léčba poradiačního poškození kůže
Martina Žemličková

15:40–16:10 Průvodce postižením dutiny ústní při onkologické léčbě

– přehled doporučení a obsahu v připravené brožuře pro pacienty

Desatero bezpečnosti onkologického pacienta v epidemickém období

– přehled doporučení pro vlastní ochranu před virovou infekcí
Samuel Vokurka

16:10–16:40 Zvládání stresu v době covidové
Martin Pospíchal

16:40 – 16:55 Genomové testování nádorů
Petra Tesařová

Záznam ze semináře lze shlédnout zde: https://www.worldmednet.cz/pragueonco/pacientska-sekce/